Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Dokumentacja C oraz C++

Z cppreference.com

Dokumentacja języka C++
C++98, C++03, C++11

Język

Nagłówki

Koncepty

Biblioteka narzędzi

Łańcuchy znaków

Kontenery

array (C++11)
vector  −   deque
list  −  forward_list (C++11)
set  −  multiset
map  −  multimap
unordered_set (C++11)
unordered_multiset (C++11)
unordered_map (C++11)
unordered_multimap (C++11)
stack  −  queue  −  priority_queue

Algorytmy

Iteratory

Biblioteka operacji numerycznych

Operacje wejścia/wyjścia

Lokalizacja programów

Wyrażenia regularne (C++11)

Operacje atomowe (C++11)

Wątki (C++11)

Odnośniki zewnętrzne  −   Biblioteki zewnętrzne (spoza standaru ANSI/ISO)  −  Index

Dokumentacja języka C
C89, C95, C99, C11

Język

Nagłówki

Typy

Dynamiczne zarządzanie pamięcią

Obsługa błędów

Program utilities

Funkcje o zmiennej liczbie argumentów

Data i czas

Łańcuchy znaków

Algorytmy

Biblioteka operacji numerycznych

Operacje wejścia/wyjścia

Lokalizacja programów

Operacje atomowe (C11)

Wątki (C11)

Odnośniki zewnętrzne  −  Non-ANSI/ISO Libraries
News
Strona jest w trakcie tłumaczenia z języka angielskiego na polski.

Obecnie trwają prace nad działami: Kontenery, Język (Podstawowe pojęcia).

Jeśli chcesz dołączyć się do tłumaczenia, prosimy o trzymanie się ustalonych już konwencji. Dodatkowe informacje i dyskusje na temat tłumaczeń znajdziesz na naszej [grupie facebookowej].

Możesz również pomóc poprzez sprawdzenie poprawności stron, które zostały przetłumaczone. Poniżej wkrótce znajdzie się link, pod którym znaleźć będzie można listę stron oczekujących na sprawdzenie.

Wierzymy, że przetłumaczenie tej dokumentacji pomoże osobom uczącym się języka i zwiększy zainteresowanie nim w Polsce. Niestety, wciąż jest nas niewielu, przy obecnym tempie prac przetłumaczenie całej dokumentacji zajmie wiele miesięcy. Jesteśmy więc wdzięczni za każdą pomoc.