Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Dokumentacja C oraz C++

Z cppreference.com

Dokumentacja języka C++
C++98, C++03, C++11, C++14

Język

Nagłówki

Koncepty

Biblioteka narzędzi

Łańcuchy znaków

Kontenery

array (C++11)
vector  −   deque
list  −  forward_list (C++11)
set  −  multiset
map  −  multimap
unordered_set (C++11)
unordered_multiset (C++11)
unordered_map (C++11)
unordered_multimap (C++11)
stack  −  queue  −  priority_queue

Algorytmy

Iteratory

Biblioteka operacji numerycznych

Operacje wejścia/wyjścia

Lokalizacja programów

Wyrażenia regularne (C++11)

Operacje atomowe (C++11)

Wątki (C++11)

Specyfikacje techniczne

   Rozszerzenia biblioteki standardowej I  Szablon:mark since libfund ts

   Rozszerzenia biblioteki standardowej II  Szablon:mark since libfund ts 2

   Biblioteka systemu plików  Szablon:mark since fs ts
   Biblioteka operacji równoległe  Szablon:mark since parallelism ts
   Biblioteka operacji współbieżnych  Szablon:mark since concurrency ts
   Koncepty  Szablon:mark since concepts ts

Odnośniki zewnętrzne  −   Biblioteki zewnętrzne (spoza standaru ANSI/ISO)  −  Index

Dokumentacja języka C
C89, C95, C99, C11

Język

Nagłówki

Typy

Dynamiczne zarządzanie pamięcią

Obsługa błędów

Program utilities

Funkcje o zmiennej liczbie argumentów

Data i czas

Łańcuchy znaków

Algorytmy

Biblioteka operacji numerycznych

Operacje wejścia/wyjścia

Lokalizacja programów

Operacje atomowe Szablon:mark c11

Wątki Szablon:mark c11

Specyfikacje techniczne

   Rozszerzenia pamięci dynamicznej  Szablon:mark since dynamic ts

Odnośniki zewnętrzne  −  Non-ANSI/ISO Libraries
Nowości
Szablon:news