Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

clear

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map

Składnia:

    #include <map>
    void clear();

Funkcja clear() usuwa wszystkie elementy z mapy. Działanie clear() ma złożoność liniową.

Tematy powiązane: erase