Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Kolejki

Z cppreference.com
< cpp‎ | container


Szablon kolejki jest adapterem kontenera, który dostarcza programiście strukturę kolejki FIFO (first in, first out - pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi).

Konstruktory tworzą nową kolejkę
back zwraca referencję do ostatniego elementu kolejki
empty zwraca true jeżeli kolejka jest pusta
front zwraca referencję do pierwszego elementu kolejki
pop usuwa pierwszy element z kolejki
push dodaje element na końcu kolejki
size zwraca liczbę elementów w kolejce