Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

back

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue

Składnia:

  #include <queue>
  T& back();
  const T& back() const;

Metoda back() zwraca referencję do ostatniego elementu kolejki. Działa w stałym czasie.

Przykładowo, poniższy kod:

  queue<int> q;
 
  //wypełnienie kolejki
  for (int i = 0; i < 5; i++)
    q.push(i);
 
  cout << "Pierwszy element kolejki wynosi " << q.front()
     << ", natomiast ostatni " << q.back() << endl;

spowoduje wyświetlenie:

  Pierwszy element wynosi 0, natomiast ostatni 4

Tematy pokrewne: front