Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

empty

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue

Składnia:

    #include <queue>
    bool empty() const;

Metoda empty() zwraca true jeżeli kolejka nie zawiera żadnych elementów (jest pusta). W przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykładowo, poniższy kod wykorzystuje empty() jako warunek zakończenia pętli wypisującej zawartość kolejki i usuwającej jej elementy:

    queue<int> q;
 
    //wypełnienie kolejki
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        q.push(i);
 
    while (!q.empty())
    {
        cout << q.front() << endl;  //wypisz zawartość pierwszego elementu
        q.pop();  //usuń element z kolejki
    }


Tematy pokrewne: size