Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

empty

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue

Składnia:

  #include <queue>
  bool empty() const;

Metoda empty() zwraca true jeżeli kolejka nie zawiera żadnych elementów (jest pusta). W przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykładowo, poniższy kod wykorzystuje empty() jako warunek zakończenia pętli wypisującej zawartość kolejki i usuwającej jej elementy:

  queue<int> q;
 
  //wypełnienie kolejki
  for (int i = 0; i < 5; i++)
    q.push(i);
 
  while (!q.empty())
  {
    cout << q.front() << endl; //wypisz zawartość pierwszego elementu
    q.pop(); //usuń element z kolejki
  }


Tematy pokrewne: size