Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

front

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue

Składnia:

    #include <queue>
    T& front();
    const T& front() const;

Metoda front() zwraca referencję do pierwszego elementu kolejki. Działa w stałym czasie.

Tematy pokrewne: back