Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

push

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue

Składnia:

  #include <queue>
  void push(const T& val);

Metoda push() dodaje element val na końcu kolejki.

Przykładowo, poniższy kod używa metody push() do wypełnienia kolejki dziesięcioma liczbami całkowitymi:

  queue<int> q;
 
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    q.push(i); //dodaj element do kolejki


Tematy pokrewne: pop