Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Konstruktor Kolejek

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | queue

Składnia:

  #include <queue>
  queue();
  queue( const queue& other );

Kolejki mają domyślny konstruktor jak również konstruktor kopiujący.

Na przykład poniższy kod tworzy kolejkę stringów, następnie wczytuje pewne dane od użytkownika i je wypisuje:

  queue<string> kolejka;
  while( kolejka.size() < 5 ) {
   cout << "Witamy w kolejce, prosze podaj swoje imie: ";
   string s;
   getline( cin, s );
   kolejka.push(s);
  }
 
  while( !kolejka.empty() ) {
   cout << "Czas na: " << kolejka.front() << endl;
   kolejka.pop();
  }

Po skompilowaniu i uruchomieniu tego programu zobaczymy:

Witamy w kolejce, prosze podaj swoje imie: Szymon 
Witamy w kolejce, prosze podaj swoje imie: Remigiusz
Witamy w kolejce, prosze podaj swoje imie: Pawel
Witamy w kolejce, prosze podaj swoje imie: Ala
Witamy w kolejce, prosze podaj swoje imie: Kasia
Czas na: Szymon
Czas na: Remigiusz
Czas na: Pawel
Czas na: Ala
Czas na: Kasia