Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Stosy

Z cppreference.com
< cpp‎ | container


Szablon stosu jest adapterem kontenera, dostarczającym funkcjonalność stosu - w szczególności jest to kolejka FILO (first in, last out - pierwszy wchodzi, ostatni wychodzi).

Konstruktory tworzą nowy stos
empty zwraca true jeżeli stos jest pusty
pop usuwa element znajdujący się na szczycie stosu
push dodaje element na szczycie stosu
size zwraca liczbę elementów stosu
top zwraca referencję do elementu na szczycie stosu