Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

empty

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | stack

Składnia:

  #include <stack>
  bool empty() const;

Metoda empty() zwraca true jeżeli stos nie zawiera żadnych elementów (jest pusty). W przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykładowo, poniższy kod wykorzystuje empty() jako warunek zakończenia pętli wypisującej zawartość stosu (od końca) i usuwającej jego elementy:

  stack<int> s;
 
  //wypełnienie stosu
  for (int i = 0; i < 5; i++)
    s.push(i);
 
  while (!s.empty())
  {
    cout << s.top() << endl; //wypisz zawartość elementu znajdującego się na szczycie
    s.pop(); //usuń element ze stosu
  }


Tematy pokrewne: size