Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

push

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | stack

Składnia:

  #include <stack>
  void push(const T& val);

Metoda push() dodaje element val na szczycie stosu.

Przykładowo, poniższy kod używa metody push() do wypełnienia stosu dziesięcioma liczbami całkowitymi:

  stack<int> s;
 
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    s.push(i);

Tematy pokrewne: pop