Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

size

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | stack

Składnia:

    #include <stack>
    size_type size() const;

Metoda size() zwraca liczbę elementów znajdujących się na stosie.

Tematy pokrewne: empty