Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Konstruktor Stosu

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | stack

Składnia:

  #include <stack>
  stack();
  stack( const Container& con );

Stosy mają zarówno pusty konstruktor jak i konstruktor służący do wyszczególnienia typu.

Przykładowy program:

  stack<int> stos;
  int a;
  cout << "Odliczanie nastapi od liczby: "
  cin >> a;
  for (int i =0; i<=a; i++)
     stos.push(i);
  while( !stos.empty() ) 
  {
   cout << stos.top() << endl;
   kolejka.pop();
  }
  cout << "Bum!";

Po skompilowaniu i uruchomieniu tego programu zobaczymy:

Odliczanie nastapi od liczby: 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Bum!