Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

top

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | stack

Składnia:

  #include <stack>
  T& top();

Metoda top() zwraca referencję do elementu znajdującego się na szczycie stosu.

Przykładowo, poniższy kod wykorzystuje top() w celu wypisania zawartości stosu:

  while (!s.empty())
  {
    cout << s.top() << endl;
    s.pop();
  }


Tematy pokrewne: pop