Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

empty

Z cppreference.com
< cpp‎ | container

Składnia:

  #include <vector>
  bool empty() const;

Metoda empty() zwraca true jeżeli wektor nie zawiera żadnych elementów (jest pusty). W przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykładowo, poniższy kod wykorzystuje empty() jako warunek zakończenia pętli wypisującej zawartość wektora (od końca) i usuwającej jego elementy:

  vector<int> v;
 
  //wypełnienie wektora
  for (int i = 0; i < 5; i++)
    v.push_back(i);
 
  while (!v.empty())
  {
    cout << v.back() << endl; //wypisz zawartość ostatniego elementu
    v.pop_back(); //usuń element z wektora
  }

Tematy pokrewne: size