Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

size

Z cppreference.com
< cpp‎ | container

Składnia:

    #include <vector>
    size_type size() const;

Metoda size() zwraca liczbę elementów przechowywanych w wektorze.

Tematy pokrewne: capacity, empty, max_size, resize