Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

explicit

Z cppreference.com
< cpp‎ | keyword

Przy oznaczeniu konstruktora jako explicit, nie będzie przeprowadzana automatyczna konwersja przy pomocy tego konstruktora. Konstruktor ten może jednak przyjmować skonwertowane parametry. Przykład:

  struct foo {
   explicit foo( int a )
    : a_( a )
   { }
 
   int a_;
  };
 
  int bar( const foo & f ) {
   return f.a_;
  }
 
  bar( 1 ); // BŁĄD. konwersja z int na foo jest zablokowana przez parametr explicit
 
  bar( foo( 1 ) ); // DOBRZE. wywołanie konstruktora z pomocą wybranego "bezpiecznego" parametru
 
  bar( static_cast<foo>( 1 ) ); // DOBRZE - wywołanie konstruktora z pomocą rzutowanego parametru
 
  bar( foo( 1.0 ) ); // DOBRZE - wywołanie konstruktora z pomocą rzutowanego parametru przy czym parametr automatycznie wykona konwersje z float to int