Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

int

Z cppreference.com
< cpp‎ | keyword

Słowo kluczowe int jest używane do deklaracji zmiennych typu całkowitego. Zobacz również: typy danych.

Przykład:

    int x;  //deklaracja
    int y = 7;  //deklaracja i definicja

Tematy pokrewne: bool, char, double, float, long, short, signed, unsigned, void, wchar_t