Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Dokumentacja C oraz C++

Z cppreference.com

Dokumentacja języka C++
C++98, C++03, C++11

Język

Nagłówki

Koncepty

Biblioteka narzędzi

Łańcuchy znaków

Kontenery

array (C++11)
vector  −   deque
list  −  forward_list (C++11)
set  −  multiset
map  −  multimap
unordered_set (C++11)
unordered_multiset (C++11)
unordered_map (C++11)
unordered_multimap (C++11)
stack  −  queue  −  priority_queue

Algorytmy

Iteratory

Biblioteka operacji numerycznych

Operacje wejścia/wyjścia

Lokalizacja programów

Wyrażenia regularne (C++11)

Operacje atomowe (C++11)

Wątki (C++11)

Odnośniki zewnętrzne  −   Biblioteki zewnętrzne (spoza standaru ANSI/ISO)  −  Index

Dokumentacja języka C
C89, C95, C99, C11

Język

Nagłówki

Typy

Dynamiczne zarządzanie pamięcią

Obsługa błędów

Program utilities

Funkcje o zmiennej liczbie argumentów

Data i czas

Łańcuchy znaków

Algorytmy

Biblioteka operacji numerycznych

Operacje wejścia/wyjścia

Lokalizacja programów

Operacje atomowe (C11)

Wątki (C11)

Odnośniki zewnętrzne  −  Non-ANSI/ISO Libraries
News
Strona jest w trakcie tłumaczenia z języka angielskiego na polski.

Obecnie trwają prace nad działami: Kontenery, Język (Podstawowe pojęcia).

Jeśli chcesz dołączyć się do tłumaczenia, prosimy o trzymanie się ustalonych już konwencji. Dodatkowe informacje i dyskusje na temat tłumaczeń znajdziesz na naszej [grupie facebookowej].

Możesz również pomóc poprzez sprawdzenie poprawności stron, które zostały przetłumaczone.
Znajdziesz je tutaj.

Wierzymy, że przetłumaczenie tej dokumentacji pomoże osobom uczącym się języka i zwiększy zainteresowanie nim w Polsce. Niestety, wciąż jest nas niewielu, przy obecnym tempie prac przetłumaczenie całej dokumentacji zajmie wiele miesięcy. Jesteśmy więc wdzięczni za każdą pomoc.