Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Przyjęte konwencje tłumaczenia

Z cppreference.com


Poniższa strona opisuje przyjęte zasady, według których tłumaczona jest ta dokumentacja.

Spis treści

[edytuj] 1. Tłumaczone fragmenty

Obecnie tłumaczymy tylko części odnoszącą się do standardu C++11 i wcześniejszych. Materiału do tłumaczenia jest wystarczająco dużo, a materiały odnośnie TS, C++17 i C++20 są nadal aktualizowane na wersji angielskiej: nie bylibyśmy w stanie utrzymać tłumaczenia aktualnym ani zapewnić poprawy ewentualnych błędów, więc pracujemy nad tym, co możemy osiągnąć - przetłumaczeniem starszych informacji.

[edytuj] 2. Wzorzec tłumaczenia klas

Tytuły:

 • Template parameters = Parametry szablonu
 • Member types = Typy składowe
 • Member functions = Metody
 • Element access = Dostęp do elementów
  • Iterators = Iteratory
  • Capacity = Pojemność
  • Modifiers = Modyfikatory
  • Lookup = Przeszukiwanie
  • Operations = Operacje
 • Observers = Obserwatory
 • Member objects = Pola składowe
 • Non-member functions = Funkcje zewnętrzne

(obecnie w sekcji Kontenery tłumaczenie jest inne, wkrótce zostanie zamienione)

 • Helper types = Typy pomocnicze
 • Helper classes = Klasy pomocnicze
 • Notes = Notka
 • Example = Przykład
 • See also = Zobacz także


[edytuj] 3. Wzorzec tłumaczenia funkcji

Tytuły:

 • Parameters = Parametry
 • Return value = Zwracana wartość
 • Exceptions = Wyjątki
 • Complexity = Złożoność
 • Notes = Notka
 • Example = Przykład
 • See also = Zobacz także

[edytuj] 4. Pojęcia

 • past-the-end iterator = iterator zakońcowy (ang)
 • expression = wyrażenie
 • statement = instrukcja
 • overload = przeciążenie / przeciążanie (zalenie od kontekstu)
 • overload resolution = rozwiązywanie przeciążeń(ang)

[edytuj] 5. Uwagi

Zalecamy też zapoznanie się z [[1]] i [[2]] Te dwa artykuły zostaną wkrótce przetłumaczone także na język polski

[edytuj] Zobacz także