Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania

Zobacz dane interwiki

Przegląd tabeli interwiki.

PrzedrostekPrzedrostek interwiki do użycia zgodnie ze składnią wiki [[prefiks:nazwa strony]].
URLSzablon dla adresów URL. Symbol $1 zostanie zastąpiony przez nazwę strony wiki, gdzie wyżej wspomniana składnia wiki jest użyta.
Link działaZapytanie HTTP do lokalnej wiki z tym przedrostkiem interwiki w adresie URL to:
nienie respektowane, zazwyczaj blokowane przez „nie znaleziono strony”,
takprzekierowane na adres docelowy podany w definicji linku interwiki (np. traktowane jako odniesienie do lokalnej strony)
TranskluzjaJeśli składnia wiki {{przedrostek:nazwastrony}} została użyta, to:
nienie pozwalaj na nią, raczej szukaj strony w przestrzeni szablonów.
takpozwala na transkluzję z innych wiki, jeśli transkluzja interwiki jest w ogóle dozwolona na tej wiki,
PrzedrostekURLLink działaTranskluzja
arhttp://ar.cppreference.com/w/$1taknie
cshttp://cs.cppreference.com/w/$1taknie
czhttp://cz.cppreference.com/w/$1taknie
dehttp://de.cppreference.com/w/$1taknie
enhttp://en.cppreference.com/w/$1taknie
enwikihttps://en.wikipedia.org/wiki/$1taknie
eshttp://es.cppreference.com/w/$1taknie
eswikihttps://es.wikipedia.org/wiki/$1taknie
frhttp://fr.cppreference.com/w/$1taknie
ithttp://it.cppreference.com/w/$1taknie
jahttp://ja.cppreference.com/w/$1taknie
kohttp://ko.cppreference.com/w/$1taknie
lvhttp://lv.cppreference.com/w/$1taknie
nlhttp://nl.cppreference.com/w/$1taknie
plhttp://pl.cppreference.com/w/$1taknie
pthttp://pt.cppreference.com/w/$1taknie
pt-brhttp://pt.cppreference.com/w/$1taknie
rohttp://ro.cppreference.com/w/$1taknie
ruhttp://ru.cppreference.com/w/$1taknie
trhttp://tr.cppreference.com/w/$1taknie
twhttp://tw.cppreference.com/w/$1taknie
uploadhttp://upload.cppreference.com/w/$1taknie
zhhttp://zh.cppreference.com/w/$1taknie