Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Szablon:cpp/container/dsc vector

Z cppreference.com

|- class="t-dsc"

|

| dynamiczna, ciągła tablica
(szablon klasy) |-