Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Szablon:cpp/container/emplace assoc

Z cppreference.com

Szablon:cpp/container//title Szablon:cpp/container//navbar

template< class... Args >
iterator emplace( Args&&... args );
(od C++11)

Wstawia nowy element do kontenera, konstruowany "w miejscu"(ang) z argumentami args przekazanymi do konstruktora .

Ostrożne wykorzystanie emplace pozwala uniknąć niepotrzebnych operacji kopiowania/przenoszenia. Konstruktor nowego elementu (tj. std::pair<const Key, T>) jest wywołany z dokładnie tymi samymi argumentami, z którymi zostało wywołane emplace, przekazanymi poprzez std::forward<Args>(args)....


Information on iterator invalidation is copied from here

Spis treści

[edytuj] Parametry

args - argumenty do przekazania do konstruktora elementu

[edytuj] Zwracana wartość

Zwraca iterator na wstawiony element.

[edytuj] Wyjątki

Jeśli zostanie wyrzucony wyjątek przez jakąkolwiek operację, ta funkcja nie ma żadnego efektu.

[edytuj] Złożoność

Amortyzowana stała, w najgorszym przypadku liniowa względem rozmiaru kontenera.

[edytuj] Przykład

[edytuj] Zobacz także

tworzy elementy "w miejscu", korzystając z podpowiedzi
(publiczna metoda z Szablon:cpp/container//title) [edit]
wstawia elementy
(publiczna metoda z Szablon:cpp/container//title) [edit]