Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Szablon:cpp/container/forward list/navbar

Z cppreference.com