Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Szablon:cpp/container/note iterator invalidation

Z cppreference.com
Information on iterator invalidation is copied from here
[create] Dokumentacja szablonu