Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Szablon:cpp/utility/bitset/navbar

Z cppreference.com