Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

qsort

Z cppreference.com
< cpp‎ | algorithm

Składnia:

  #include <cstdlib>
  void qsort( void *buf, size_t n, size_t size, int (*compare)(const void*, const void *) );

Funkcja qsort dokonuje sortowania zawartości buf (n elementów, każdy o wielkości size) przy użyciu Quicksort. Funkcja compare jest używana do porównania dwóch elementów i powinna zwracać liczbę ujemną jeżeli pierwszy argument jest mniejszy od drugiego, dodatnią jeżeli pierwszy argument jest większy od drugiego lub zero, jeżeli argumenty są równe. qsort() sortuje w porządku rosnącym.

Np. poniższy fragment kodu używa qsort do posortowania tablicy liczbowej:

  int porownaj_int( const void* a, const void* b ) { // funkcja porównująca
   int* arg1 = (int*) a;
   int* arg2 = (int*) b;
   if( *arg1 < *arg2 ) return -1;
   else if( *arg1 == *arg2 ) return 0;
   else return 1;
  }
 
  int tablica[] = { -2, 99, 0, -743, 2, 3, 4 };
  int rozmiar = 7;
 
  ...
 
  printf( "Przed sortowaniem: " );
  for( int i = 0; i < rozmiar; i++ ) {
   printf( "%d ", tablica[i] );
  }
  printf( "\n" );
 
  qsort( tablica, rozmiar, sizeof(int), porownaj_int );
 
  printf( "Po sortowaniu: " );
  for( int i = 0; i < rozmiar; i++ ) {
   printf( "%d ", tablica[i] );
  }
  printf( "\n" );

Program wyświetla następujący tekst:

  Przed sortowaniem: -2 99 0 -743 2 3 4
  Po sortowaniu: -743 -2 0 2 3 4 99