Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

cpp/chrono/c/mktime

Z cppreference.com
< cpp

#include <ctime>

   time_t mktime( struct tm *time );

Funckja mktime konwertuje lokalny czas w formacie czasu do formatu casu w kalendarzu, i zwraca go.


Element tm_wday i tm_yday struktury czasu, są przeliczane i resetowane na inne elementy tej struktury.


Jesli jest błąd, -1 jest zwrócone i tm_yday i tm_wday nie jest zmieniane.


Inne Topiki: asctime, ctime, gmtime, time