Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

Wsparcie kompilatorów

Z cppreference.com
< cpp
 
 
Język C++
Ogólne
Kontrola sterowania
Instrukcje wykonania warunkowego
Pętle
Instrukcje skoku
Funkcje
Deklaracja funkcji
Deklaracja funkcji lambda
Znacznik inline
Specyfikacja wyjątków (przestarzałe)
Znacznik noexcept (C++11)
Wyjątki
Przestrzenie nazw
Typy
Znaczniki
decltype (C++11)
auto (C++11)
alignas (C++11)
Znaczniki sposobu przechowywania
Inicjalizacja
Wyrażenia
Alternatywne reprezentacje
Literały
Boolowskie - Całkowite - Zmiennoprzecinkowe
Znakowe - String - nullptr (C++11)
Definiowane przez użytkownika (C++11)
Narzędzia
Atrybuty (C++11)
Types
Deklaracja typedef
Deklaracja alasu typu (C++11)
Casts
Konwersja niejawna - Konwersja jawna
static_cast - dynamic_cast
const_cast - reinterpret_cast
Alokacja pamięci
Klasy
Własności funkcji składowych
Specjalne funkcje składowe
Szablony
Różne
 

Spis treści


Poniższa tabela przedstawia wsparcie kompilatorów dla nowych elementów C++. Obejmuje to standardy C++11, C++14, C++17, oraz później zaakceptowane rewizje jak i różne specyfikacje techniczne, oznaczone jako (ST). Nazwy elementów standardu nie zostały przetłumaczone, ze względu na zgodność z oryginalnymi dokumentami w języku angielskim.

[edytuj] Elementy C++2a

Uwaga, ta lista może się zmieniać, wraz z rozwijaniem się projektu standardu C++2a.


C++2a element
 
Dokument(y)
 
Wersja
 
GCC
Clang
MSVC
EDG eccp
Intel C++
IBM XLC++
Sun/Oracle C++
Embarcadero C++ Builder
Cray
Portland Group (PGI)
HP aCC
Digital Mars C++
Concepts P0734R0 c++2a-lang 6
(tylko ST)


Default member initializers for bit-fields P0683R1 c++2a-lang 6


const&-qualified pointers to members P0704R1 c++2a-lang 6


Allow lambda-capture [=, this] P0409R2 c++2a-lang 6


__VA_OPT__ P0306R4 c++2a-lang SVN SVN


Designated initializers P0329R4 c++2a-lang 4.7 (częściowo)* 3.0 (częściowo)*


template-parameter-list for generic lambdas P0428R2 c++2a-lang


Initializer list constructors in class template argument deduction P0702R1 c++2a-lang 6


init-statements for range-based for P0614R1 c++2a-lang


Three-way comparison operator P0515R0 c++2a-lang


Three-way comparison operator support <compare> P0515R3 c++2a


std::endian P0463R1 c++2a


Extending std::make_shared to support arrays P0674R1 c++2a


Floating point atomic P0020R6 c++2a


Synchronized buffered ostream P0053R7 c++2a


constexpr for <algorithm> and <utility> P0202R3 c++2a


More constexpr for <complex> P0415R1 c++2a


std::remove_cvref P0550R2 c++2a 6


String prefix and suffix checking P0457R2 c++2a 6


Utility to convert a pointer to a raw pointer P0653R2 c++2a 6


C++2a - element
 
Dokument(y)
 
Wersja
 
GCC
Clang
MSVC
EDG eccp
Intel C++
IBM XLC++
Sun/Oracle C++
Embarcadero C++ Builder
Cray
Portland Group (PGI)
HP aCC
Digital Mars C++

[edytuj] Elementy C++17

C++17 element
 
Dokument(y)
 
Wersja
 
GCC
Clang
MSVC
EDG eccp
Intel C++
IBM XLC++
Sun/Oracle C++
Embarcadero C++ Builder
Cray
Portland Group (PGI)
HP aCC
Digital Mars C++
New auto rules for direct-list-initialization N3922 c++17-lang 5 3.8 19.0* 4.10.1 17.0 17.7
static_assert with no message N3928 c++17-lang 6 2.5 19.10* 4.12 18.0 17.7
typename in a template template parameter N4051 c++17-lang 5 3.5 19.0* 4.10.1 17.0 17.7
Removing trigraphs N4086 c++17-lang 5 3.5 16.0*
Nested namespace definition N4230 c++17-lang 6 3.6 19.0* 4.12 17.0 17.7
Attributes for namespaces and enumerators N4266 c++17-lang 4.9 (namespace-y) / 6 (enumeratory) 3.6 19.0* 4.11 17.0 17.7
u8 character literals N4267 c++17-lang 6 3.6 19.0* 4.11 17.0 17.7
Allow constant evaluation for all non-type template arguments N4268 c++17-lang 6 3.6 19.12*
Fold Expressions N4295 c++17-lang 6 3.6 19.12* 4.14
Remove Deprecated Use of the register Keyword P0001R1 c++17-lang 7 3.8 19.11* 4.13 18.0 17.7
Remove Deprecated operator++(bool) P0002R1 c++17-lang 7 3.8 19.11* 4.13 18.0 17.7
Removing Deprecated Exception Specifications from C++17 P0003R5 c++17-lang 7 4 19.10* 4.14
Make exception specifications part of the type system P0012R1 c++17-lang 7 4 19.12* 4.14
Aggregate initialization of classes with base classes P0017R1 c++17-lang 7 3.9
Lambda capture of *this P0018R3 c++17-lang 7 3.9 19.11* 4.14
Using attribute namespaces without repetition P0028R4 c++17-lang 7 3.9 19.11* 4.13 18.0 17.7
Dynamic memory allocation for over-aligned data P0035R4 c++17-lang 7 4 19.12* 4.14
Unary fold expressions and empty parameter packs P0036R0 c++17-lang 6 3.9 19.12* 4.14
__has_include in preprocessor conditionals P0061R1 c++17-lang 5 Tak 19.11* 4.13 18.0 17.7
Template argument deduction for class templates P0091R3 c++17-lang 7 5
Non-type template parameters with auto type P0127R2 c++17-lang 7 4
Guaranteed copy elision P0135R1 c++17-lang 7 4 19.11* 4.15
New specification for inheriting constructors (DR1941 et al) P0136R1 c++17-lang 7 3.9
Direct-list-initialization of enumerations P0138R2 c++17-lang 7 3.9 19.11* 4.14 18.0
Stricter expression evaluation order P0145R3 c++17-lang 7 4
constexpr lambda expressions P0170R1 c++17-lang 7 5 19.11* 4.14
Differing begin and end types in range-based for P0184R0 c++17-lang 6 3.9 19.10* 4.12 18.0 17.7
[[fallthrough]] attribute P0188R1 c++17-lang 7 3.9 19.10* 4.13 18.0 17.7
[[nodiscard]] attribute P0189R1 c++17-lang 7 3.9 19.11* 4.13 18.0 17.7
Pack expansions in using-declarations P0195R2 c++17-lang 7 4
[[maybe_unused]] attribute P0212R1 c++17-lang 7 3.9 19.11* 4.13 18.0 17.7
Structured Bindings P0217R3 c++17-lang 7 4 19.11* 4.14
Hexadecimal floating-point literals P0245R1 c++17-lang 3.0 Tak 19.11* 4.13 18.0 17.7
Ignore unknown attributes P0283R2 c++17-lang Tak 3.9 19.11* 4.13 18.0 17.7
constexpr if statements P0292R2 c++17-lang 7 3.9 19.11* 4.14
init-statements for if and switch P0305R1 c++17-lang 7 3.9 19.11* 4.14 18.0
Inline variables P0386R2 c++17-lang 7 3.9* 19.12* 4.14
DR: Matching of template template-arguments excludes compatible templates P0522R0 c++17-lang 7 4 19.12*
Standardization of Parallelism TS P0024R2 c++17 18.0*
std::uncaught_exceptions() N4259 c++17 6 3.7 19.0*
Splicing Maps and Sets P0083R3 c++17 7 19.12* N/A
Improving std::pair and std::tuple N4387 c++17 6 4 19.0* N/A N/A
std::shared_mutex (untimed) N4508 c++17 6 3.7 19.0* N/A N/A
Elementary string conversions P0067R5 c++17 SVN (częściowo) N/A
std::string_view N3921 c++17 7 4.0 19.10* N/A


C++17 - element
 
Dokument(y)
 
Wersja
 
GCC
Clang
MSVC
EDG eccp
Intel C++
IBM XLC++
Sun/Oracle C++
Embarcadero C++ Builder
Cray
Portland Group (PGI)
HP aCC
Digital Mars C++

[edytuj] Elementy C++14

C++14 element
 
Dokument(y)
 
Wersja
 
GCC
Clang
MSVC
EDG eccp
Intel C++
IBM XLC++
Sun/Oracle C++
Embarcadero C++ Builder
Cray
Portland Group (PGI)
HP aCC
Digital Mars C++
Tweaked wording for contextual conversions N3323 c++14-lang 4.9 3.4 18.0* 4.9 16.0 13.1.2* 5.15 8.6 16.1
Binary literals N3472 c++14-lang 4.3/4.9 2.9 19.0* 4.10 11.0 13.1.2* 5.14 8.6 2015
decltype(auto), Return type deduction for normal functions N3638 c++14-lang 4.8/4.9 3.3/3.4 19.0* 4.9 15.0 13.1.2* 5.15 8.6 16.1
Initialized/Generalized lambda captures (init-capture) N3648 c++14-lang 4.5/4.9 3.4 19.0* 4.10 15.0 5.15 8.6 16.1
Generic (polymorphic) lambda expressions N3649 c++14-lang 4.9 3.4 19.0* 4.10 16.0 13.1.2* 5.15 8.6 16.1
Variable templates N3651 c++14-lang 5 3.4 19.0* 4.11 17.0 13.1.2* 5.15 8.6 17.4
Extended constexpr N3652 c++14-lang 5 3.4 19.10* 4.11 17.0 13.1.2* 5.15 8.6 17.4
Member initializers and aggregates (NSDMI) N3653 c++14-lang 5 3.3 19.10* 4.9 16.0 5.14 8.6 16.1
Clarifying memory allocation (avoiding/fusing allocations) N3664 c++14-lang N/A 3.4 N/A N/A N/A 8.6 17.4
Deprecated attribute N3760 c++14-lang 4.9 3.4 19.0* 4.9 15.0*
16.0
13.1.2* 5.14 8.6 16.1
Sized deallocation N3778 c++14-lang 5 3.4 19.0* 4.10.1 17.0 5.14 8.6 16.1
Single quote as digit separator N3781 c++14-lang 4.9 3.4 19.0* 4.10 16.0 13.1.2* 5.14 8.6 2015
std::result_of and SFINAE N3462 c++14 5 Tak 19.0* N/A N/A 5.15 Tak 8.6 N/A
constexpr for <complex> N3302 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
constexpr for <chrono> N3469 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
constexpr for <array> N3470 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
constexpr for <initializer_list>, <utility> and <tuple> N3471 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
Improved std::integral_constant N3545 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
User-defined literals for <chrono> and <string> N3642 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
Null forward iterators N3644 c++14 5* 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
std::quoted N3654 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
Heterogeneous associative lookup N3657 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
std::integer_sequence N3658 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
std::shared_timed_mutex N3659 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
std::exchange N3668 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
fixing constexpr member functions without const N3669 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
std::get<T>() N3670 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6
Dual-Range std::equal, std::is_permutation, std::mismatch N3671 c++14 5 3.4 19.0* N/A N/A 5.15 8.6


C++14 - element
 
Dokument(y)
 
Wersja
 
GCC
Clang
MSVC
EDG eccp
Intel C++
IBM XLC++
Sun/Oracle C++
Embarcadero C++ Builder
Cray
Portland Group (PGI)
HP aCC
Digital Mars C++

[edytuj] Elementy C++11

C++11 element
 
Dokument(y)
 
Wersja
 
GCC
Clang
MSVC
EDG eccp
Intel C++
IBM XLC++
Sun/Oracle C++
Embarcadero C++ Builder
Cray
Portland Group (PGI)
HP aCC
Digital Mars C++
alignas N2341 c++11 4.8 3.0 19.0* 4.8 15.0 13.1.2* 5.13 Tak 8.6 2015
alignof N2341 c++11 4.5 2.9 19.0* 4.8 15.0 13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015
Atomic operations N2427 c++11 4.4 3.1 17.0* Yes 13.0 13.1.2* 5.14 Tak 8.4 2015
auto N1984(v1.0) c++11 4.4(v1.0) Tak 16.0* 4.1(v0.9) 11.0(v0.9)
12.0(v1.0)
11.1(v1.0) 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25
C99 preprocessor N1653 4.3 Tak 19.0* (częściowo - bugujące się makra wariadyczne) 4.1 11.1 10.1 5.9 Tak 8.4 2015 A.06.25 Tak
constexpr N2235 c++11 4.6 3.1 19.0* (częściowo) 4.6 13.0*
14.0
12.1*
13.1
5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
decltype v1.0: N2343

v1.1: N3276

c++11 4.3(v1.0)
4.8.1(v1.1)
2.9 16.0* 4.1(v1.0) 11.0(v1.0)
12.0(v1.1)
11.1(v1.0) 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25 8.52(v1.0)
Defaulted and deleted functions N2346 c++11 4.4 3.0 18.0* 4.1 12.0 13.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25
Delegating constructors N1986 c++11 4.7 3.0 18.0* 4.7 14.0 11.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
Explicit conversion operators N2437 c++11 4.5 3.0 18.0* 4.4 13.0 12.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.27
Extended friend declarations N1791 c++11 4.7 2.9 16.0* (częściowo) 4.1 11.1*
12.0
11.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25
extern template N1987 c++11 3.3 Tak 12.0* 3.9 9.0 11.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25
Forward enum declarations N2764 c++11 4.6 3.1 17.0* 4.5 11.1*
14.0
12.1 5.13 Tak 8.4 2015
Inheriting constructors N2540 c++11 4.8 3.3 19.0* 4.8 15.0 13.1.1* 5.13 Tak 8.4 2015
Initializer lists N2672 c++11 4.4 3.1 18.0* 4.5 13.0*
14.0
13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
Lambda expressions v0.9: N2550

v1.0: N2658
v1.1: N2927

c++11 4.5(v1.1) 3.1 16.0*(v1.0)
17.0*(v1.1)
4.1(v1.1) 12.0(v1.1) 13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25
Local and unnamed types as template parameters N2657 4.5 2.9 16.0* 4.2 12.0 13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.27
long long N1811 c++11 Tak Tak 14.0* Tak Tak Tak Tak Tak 8.4 2015 Tak Tak
Inline namespaces N2535 c++11 4.4 2.9 19.0* 4.5 14.0 11.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
New character types N2249 c++11 4.4 2.9 19.0* 4.4 12.1*
14.0
13.1.1* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.27 8.52
Trailing function return types N2541 c++11 4.4 2.9 16.0* 4.1 12.0 12.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.27
nullptr N2431 c++11 4.6 2.9 16.0* 4.2 12.1 13.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.27 8.52
Unicode string literals N2442 c++11 4.4 3.0 19.0* 4.7 11.0* 10.1*
13.1.1*
5.7 Tak 8.4 2015 A.06.28 8.52
Raw string literals N2442 c++11 4.5 Tak 18.0* 4.7 14.0 13.1.1* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28 8.52
User-defined literals N2765 c++11 4.7 3.1 19.0* 4.8 15.0 13.1.2* 5.14 Tak 8.4 2015
Right angle brackets N1757 c++11 4.3 Tak 14.0* 4.1 11.0 12.1 5.13 Tak 8.4 2015
Rvalue references v1.0: N2118

v2.0: N2844
v2.1: N2844+
v3.0: N3053

c++11 4.3(v1.0)
4.5(v2.1)
4.6(v3.0)
Tak 16.0*(v2.0)
17.0*(v2.1)
19.0*(v3.0)
4.5(v3.0) 11.1(v1.0)
12.0(v2.0)
14.0(v3.0)
12.1(v2.1) 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25
static_assert N1720 c++11 4.3 2.9 16.0* 4.1 11.0 11.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25 8.52
Strongly-typed enum N2347 c++11 4.4 2.9 17.0* 4.0 13.0 12.1 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25
Template aliases N2258 c++11 4.7 3.0 18.0* 4.2 12.1 13.1.1* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.27
Thread-local storage N2659 c++11 4.4*
4.8
3.3*
3.3
16.0* (częściowo)
19.0*
4.8 11.1*
15.0*
10.1*
13.1.2*
5.9* Tak 8.4 2015 8.52*
Unrestricted unions N2544 c++11 4.6 3.0 19.0* 4.6 14.0* 13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
Type traits N1836 c++11 4.3 3.0 14.0* 4.0 10.0 13.1.3 5.13 Tak 8.4 2015 6.16
Variadic templates v0.9: N2242

v1.0: N2555

c++11 4.3(v0.9)
4.4(v1.0)
2.9(v1.0) 18.0* 4.1(v0.9) 12.1(v1.0) 11.1(v0.9) 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.27
Range-for loop N2930 c++11 4.6 3.0 17.0* 4.5 13.0 13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
override and final v0.8: N2928

v0.9: N3206
v1.0: N3272

c++11 4.7 2.9 14.0* (częściowo)
17.0*
4.8(v1.0) 12.0(v0.8)
14.0(v1.0)
13.1.1* 5.13 Tak 8.4 2015
Attributes N2761 c++11 4.8 3.3 19.0* 4.2 12.1 13.1.1* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.27
ref-qualifiers N2439 c++11 4.8.1 2.9 19.0* 4.7 14.0 13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
Non-static data member initializers N2756 c++11 4.7 3.0 18.0* 4.6 14.0 13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
Dynamic initialization and destruction with concurrency (magic statics) N2660 c++11 4.3 2.9 19.0* Yes 11.1* 13.1.2* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.25
noexcept N3050 c++11 4.6 3.0 19.0* 4.5 14.0 13.1.1* 5.13 Tak 8.4 2015 A.06.28
dynamic pointer safety (GC interface) N2670 c++11 N/A
Money, Time, and hexfloat I/O manipulators Time: N2071

Money: N2072

c++11 5 3.8 19.0* N/A 5.15


C++11 - element
 
Dokument(y)
 
Wersja
 
GCC
Clang
MSVC
EDG eccp
Intel C++
IBM XLC++
Sun/Oracle C++
Embarcadero C++ Builder
Cray
Portland Group (PGI)
HP aCC
Digital Mars C++

[edytuj] Odnośniki

Lista kompatybilności od poszczególnych dostawców (bardziej aktualna niż tabela u góry)

 • GCC (uaktualniono 2017-09)
 • Clang++ (uaktualniono 2017-09)
 • Microsoft Visual Studio (uaktualniono 2017-12)
 • Intel C++ (uaktualniono 2017-11)
 • EDG (uaktualniono 2017-09)
 • Oracle C++ (uaktualniono 2017-07)
 • Całościowe wsparcie C++14 dodane w 5.15.
 • Oracle dostarcza 4 implementacje biblioteki standardowej:
 • libCstd (RogueWave Standard Library wersja 2), pre C++98
 • stlport4 (STLport Standard Library wersja 4.5.3), pre C++03
 • stdcxx4 (Apache Standard Library wersja 4), pre C++11
 • libstdc++ (GCC runtime library, wsparcie dla C++11 oraz C++14 zależne od wersji wydania)
 • IBM XL C++ (uaktualniono 2015-12)
 • HP aCC
 • Digital Mars C++
 • Embarcadero C++
 • Cray (uaktualniono 2018-01)
 • Portland Group (PGI) (uaktualniono 2016-07)
 • Release notes dla 2016 całość C++14 jest wspierane, oprócz "generalized constexpr and constexpr member functions and implicit const, variable templates, clarifying memory allocation (merged allocation)"