Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::array::back

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
reference back();
const_reference back() const;

Zwraca referencję do ostatniego elementu kontenera.

Wywołanie back na pustym kontenerze jest niezdefiniowane.

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do ostatniego elementu.

[edytuj] Złożoność

Stała

[edytuj] Notka

Dla kontenera c, wyrażenie return c.back(); jest równoważne z { auto tmp = c.end(); --tmp; return *tmp; }

[edytuj] Przykład

Poniższy kod wykorzystuje back do wypisania ostatniego elementu std::array<char>:

#include <array>
#include <iostream>
 
int main()
{
  std::array<char, 6> letters {'o', 'm', 'g', 'w', 't', 'f'};
  if (!letters.empty()) {
    std::cout << "Ostatnim znakiem jest: " << letters.back() << '\n';
  } 
}

Wynik:

Ostatnim znakiem jest: f

[edytuj] Zobacz także

dostęp do pierwszego elementu
(publiczna metoda) [edit]