Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::array::begin, std::array::cbegin

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
iterator begin() noexcept;
const_iterator begin() const noexcept;
const_iterator cbegin() const noexcept;

Zwraca iterator na pierwsy element kontenera.

Jeśli kontener jest pusty, zwrócony iterator ma wartość równą end().

range-begin-end.svg

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Iterator na pierwszy element

[edytuj] Złożoność

Stała

[edytuj] Przykład

[edytuj] Zobacz także

zwraca iterator za koniec kontenera
(publiczna metoda) [edit]