Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::array::end, std::array::cend

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
iterator end() noexcept;
const_iterator end() const noexcept;
const_iterator cend() const noexcept;

Zwraca iterator na element za ostatnim elementem kontenera - tzw. iterator zakońcowy (ang).

Iterator ten nie wskazuje na element kontenera; próba zdereferencjowania go spowoduje niezdefiniowane zachowanie.

range-begin-end.svg

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Iterator na element za ostatnim elementem.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Zobacz też

zwraca iterator na początek kontenera
(publiczna metoda) [edit]