Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::array::fill