Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::get(std::array)

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
template< size_t I, class T, size_t N >
constexpr T& get( array<T,N>& a ) noexcept;
(1) (od C++11)
template< size_t I, class T, size_t N >
constexpr T&& get( array<T,N>&& a ) noexcept;
(2) (od C++11)
template< size_t I, class T, size_t N >
constexpr const T& get( const array<T,N>& a ) noexcept;
(3) (od C++11)

Wydobywa I-ty element z tablicy.

I musi być wartością całkowitą z zakresu [0, N). Jest to wymuszane na etapie kompilacji, w przeciwieństwie do metod at() i operator[].

Spis treści

[edytuj] Parametry

a - tablica, której zawartość będzie wydobywana

[edytuj] Zwracana wartość

Referencja do I-tego elementu a.

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <array>
 
int main()
{
  std::array<int, 3> arr;
 
  // set values:
  std::get<0>(arr) = 1;
  std::get<1>(arr) = 2;
  std::get<2>(arr) = 3;
 
  // get values:
  std::cout << "(" << std::get<0>(arr) << ", " << std::get<1>(arr)
       << ", " << std::get<2>(arr) << ")\n";
}

Wynik:

(1, 2, 3)

[edytuj] Zobacz także

dostęp do wskazanego elementu
(publiczna metoda) [edit]
dostęp do wskazanego elementu, ze sprawdzeniem zakresów
(publiczna metoda) [edit]
dostęp do określonego elementu krotki
(szablon funkcji) [edit]
dostęp do określonego elementu pary
(szablon funkcji) [edit]