Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::array::max_size

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
constexpr size_type max_size()  noexcept;
(od C++11)

Zwraca największą liczbę elementów, które kontener może przechować w związku z ograniczeniami nakładającymi przez system lub implementację. Konkretnie, std::distance(begin(), end()) dla największego możliwego kontenera.

Spis treści

[edytuj] Parametry

(none)

[edytuj] Zwracana wartość

Maksymalna liczba elementów

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Notka

Ponieważ każda tablica std::array<T, N> jest kontenerem o stałym rozmiarze, wartość zwracana przez max_size jest równa N (wartość tą zwraca również size)

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <array>
 
int main()
{
    std::array<char, 10> s;
    std::cout << "Maximum size of a 'array' is " << s.max_size() << "\n";
}

Możliwy wynik:

Maximum size of a 'array' is 10

Zobacz także

zwraca liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]