Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::array::rbegin, std::array::crbegin

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
reverse_iterator rbegin() noexcept;
const_reverse_iterator rbegin() const noexcept;
const_reverse_iterator crbegin() const noexcept;

Zwraca odwrócony iterator na pierwszy element odwróconego kontenera. Odpowiada to ostatniemu elementowi nieodwróconego kontenera.

range-rbegin-rend.svg

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Odwrócony iterator na pierwszy element.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Zobacz też

zwraca odwrócony iterator za koniec kontenera
(publiczna metoda) [edit]