Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::array::size

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
constexpr size_type size() const noexcept;
(od C++11)

Zwraca liczbę elementów w kontenerze, konkretnie std::distance(begin(), end()).

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

Liczba elementów w kontenerze.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Przykład

Poniższy kod wykorzystuje size do wyświetlenia liczby elementów w std::array:

#include <array>
#include <iostream>
 
int main()
{ 
    std::array<int, 4> nums {1, 3, 5, 7};
 
    std::cout << "nums contains " << nums.size() << " elements.\n";
}

Wynik:

nums contains 4 elements.

Zobacz także

sprawdza, czy kontener jest pusty
(publiczna metoda) [edit]
zwraca maksymalną możliwą liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]