Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::array::swap

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
void swap( array& other ) noexcept(/* see below */);
(od C++11)

Zamienia ze sobą zawartość tego kontenera i other. Nie powoduje skojarzenia iteratorów i referencji z drugim kontenerem.

Spis treści

[edytuj] Parametry

other - kontener, z którym zostanie wymieniona zawartość

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Wyjątki

noexcept specification:  (od C++11)

noexcept(noexcept(swap(std::declval<T&>(), std::declval<T&>())))
Dla tablic o zerowej długości,
noexcept specification:  
noexcept
  (od C++11)

[edytuj] Złożoność

Liniowa względem rozmiaru kontenera.

[edytuj] Defect reports

Szablon:dr list begin Szablon:dr list item Szablon:dr list end

[edytuj] Zobacz także

specjalizacja dla algorytmu std::swap
(szablon funkcji) [edit]