Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::swap(std::array)

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | array
template< class T, std::size_t N >

void swap( array<T,N>& lhs,

           array<T,N>& rhs );
(od C++11)

Specjalizacja algorytmu std::swap dla std::array. Zamienia ze sobą zawartość lhs i rhs. W rzeczywistości wywołuje lhs.swap(rhs).

Spis treści

[edytuj] Parametry

lhs, rhs - kontenery, których wartości zostaną ze sobą zamienione

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Liniowa względem rozmiaru kontenera.

[edytuj] Zobacz także

zamienia zawartość
(publiczna metoda) [edit]