Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::deque::emplace_front

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | deque
template< class... Args >
void emplace_front( Args&&... args );
(od C++11)

Dodaje nowy element na początek kontenera. Element jest konstruowany poprzez std::allocator_traits::construct, które zazwyczaj używa placement-new do skonstruowania elementu "w miejscu", w lokalizacji zapewnionej przez kontener. Argumenty args... są przekazane do konstruktora jako std::forward<Args>(args)....

Wszystkie iteratory, wliczając iterator zakońcowy, zostają unieważnione. Żadne referencje nie zostają unieważnione.

Spis treści

[edytuj] Parametry

args - argumenty do przekazania do konstruktora elementu
Wymagania względem typów
-
T (the container's element type) musi spełniać wymagania EmplaceConstructible.

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Wyjątki

Jeśli zostanie wyrzucony wyjątek, zawartość kontenera nie zostanie zmodyfikowana (strong exception guarantee).

[edytuj] Zobacz także

wstawia element na początek
(publiczna metoda) [edit]