Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::deque::pop_back

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | deque
void pop_back();

Usuwa ostatni element kontenera.

Wywołanie pop_back na pustym kontenerze jest niezdefiniowane.

Iteratory i referencje do usuwanego elementu zostają unieważnione. Nie jest określone, czy iterator zakońcowy również zostaje unieważniony. Nie ma wpływu na pozostałe iteratory ani referencje. (do C++11)
Iteratory i referencje do usuwanego elementu zostają unieważnione. Iterator zakońcowy również zostaje unieważniony. Nie ma wpływu na pozostałe iteratory ani referencje. (od C++11)

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Wyjątki

(brak)

[edytuj] Zobacz także

usuwa pierwszy element
(publiczna metoda) [edit]
dodaje element na koniec
(publiczna metoda) [edit]