Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::deque::pop_front

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | deque
void pop_front();

Usuwa pierwszy element kontenera. Jeśli przed wywołaniem nie ma elementów w kontenerze, zachowanie jest niezdefiniowane.

Iteratory i referencje do usuwanego elementu zostają unieważnione. Nie jest określone, czy iterator zakońcowy również zostaje unieważniony jeśli element jest ostatnim elementem kontenera. Nie ma wpływu na pozostałe iteratory ani referencje. (do C++11)
Iteratory i referencje do usuwanego elementu zostają unieważnione. Jeśli element jest ostatnim elementem kontenera, iterator zakońcowy jest również unieważniony. Nie ma wpływu na pozostałe iteratory ani referencje. (od C++11)

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Wyjątki

Nie wyrzuca.

[edytuj] Zobacz także

usuwa ostatni element
(publiczna metoda) [edit]
wstawia element na początek
(publiczna metoda) [edit]