Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::forward_list::max_size

Z cppreference.com
size_type max_size() const noexcept;
(od C++11)

Zwraca największą liczbę elementów, które kontener może przechować w związku z ograniczeniami nakładającymi przez system lub implementację. Konkretnie, std::distance(begin(), end()) dla największego możliwego kontenera.

Spis treści

[edytuj] Parametry

(none)

[edytuj] Zwracana wartość

Maksymalna liczba elementów

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Notka

Ta wartość zazwyczaj jest tylko teoretycznym ograniczeniem wielkości kontenera. W czasie wykonania programu rozmiar kontenera może być ograniczony do mniejszej wartości niż max_size() przez ilość dostępnej pamięci RAM.

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <forward_list>
 
int main()
{
    std::forward_list<char> s;
    std::cout << "Maximum size of a 'forward_list' is " << s.max_size() << "\n";
}

Możliwy wynik:

Maximum size of a 'forward_list' is 18446744073709551615