Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::forward_list::push_front

Z cppreference.com
void push_front( const T& value );
(1) (od C++11)
void push_front( T&& value );
(2) (od C++11)

Dodaje nowy element value na początek kontenera.

1) Nowy element jest inicjalizowany jako kopia value.
2) value jest przenoszone do nowego elementu.

Żadne iteratory ani referencje nie zostają unieważnione.

Spis treści

[edytuj] Parametry

value - the value of the element to prepend

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Wyjątki

Jeśli zostanie wyrzucony wyjątek, funkcja nie zmieni wartości kontenera (strong exception guarantee).

[edytuj] Zobacz także

konstruuje element "w miejscu" na początku
(publiczna metoda) [edit]
usuwa pierwszy element
(publiczna metoda) [edit]