Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::forward_list::reverse

Z cppreference.com
void reverse() noexcept;
(od C++11)

Odwraca kolejność elementów w kontenerze. Żadne referencje ani iteratory nie zostają unieważnione.

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Liniowa względem rozmiaru kontenera

[edytuj] Przykład

#include <iostream>
#include <forward_list>
 
std::ostream& operator<<(std::ostream& ostr, const std::forward_list<int>& list)
{
  for (auto &i : list) {
    ostr << " " << i;
  }
  return ostr;
}
 
int main()
{
  std::forward_list<int> list = { 8,7,5,9,0,1,3,2,6,4 };
 
  std::cout << "before:   " << list << "\n";
  list.sort();
  std::cout << "ascending: " << list << "\n";
  list.reverse();
  std::cout << "descending: " << list << "\n";
}

Wynik:

before:   8 7 5 9 0 1 3 2 6 4
ascending:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
descending: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

[edytuj] Zobacz także

sortuje elementy
(publiczna metoda) [edit]