Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::clear

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
void clear();
(do C++11)
void clear() noexcept;
(od C++11)

Usuwa wszystkie elementy z kontenera.

Unieważnia wszystkie referencje, wskaźniki i iteratory wskazujące na elementy, które zawierał kontener. Dowolne iteratory zakońcowe(ang) pozostają prawidłowe.

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

(brak)

[edytuj] Złożoność

Liniowa względem rozmiaru kontenera, tj. liczby przechowywanych elementów.

Zobacz także

usuwa elementy
(publiczna metoda) [edit]