Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::empty

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
bool empty() const;
(do C++11)
bool empty() const noexcept;
(od C++11)

Sprawdza, czy kontener nie ma żadnych elementów, tj. czy begin() == end().

Spis treści

[edytuj] Parametry

(brak)

[edytuj] Zwracana wartość

true jeśli kontener jest pusty, w przeciwnym razie false.

[edytuj] Złożoność

Stała.

[edytuj] Przykład

Szablon:cpp/container/map/example empty

Zobacz także

zwraca liczbę elementów
(publiczna metoda) [edit]