Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

std::map::get_allocator