Przestrzenie nazw
Warianty
Działania

operator==,!=,<,<=,>,>=(std::map)

Z cppreference.com
< cpp‎ | container‎ | map
template< class Key, class T, class Compare, class Alloc >

bool operator==( const map<Key,T,Compare,Alloc>& lhs,

                 const map<Key,T,Compare,Alloc>& rhs );
(1)
template< class Key, class T, class Compare, class Alloc >

bool operator!=( const map<Key,T,Compare,Alloc>& lhs,

                 const map<Key,T,Compare,Alloc>& rhs );
(2)
template< class Key, class T, class Compare, class Alloc >

bool operator<( const map<Key,T,Compare,Alloc>& lhs,

                const map<Key,T,Compare,Alloc>& rhs );
(3)
template< class Key, class T, class Compare, class Alloc >

bool operator<=( const map<Key,T,Compare,Alloc>& lhs,

                 const map<Key,T,Compare,Alloc>& rhs );
(4)
template< class Key, class T, class Compare, class Alloc >

bool operator>( const map<Key,T,Compare,Alloc>& lhs,

                const map<Key,T,Compare,Alloc>& rhs );
(5)
template< class Key, class T, class Compare, class Alloc >

bool operator>=( const map<Key,T,Compare,Alloc>& lhs,

                 const map<Key,T,Compare,Alloc>& rhs );
(6)

Porównuje zawartość dwóch kontenerów.

1-2) Sprawdza, czy kontenery lhs i rhs są równe, tj. czy lhs.size() == rhs.size() i każdy element w lhs jest przy porównaniu równy elementowi rhs na tej samej pozycji.
3-6) Porównuje zawartość lhs i rhs leksykograficznie. Porównanie jest wykonywane przez funkcję odpowiadającą std::lexicographical_compare.

[edytuj] Parametry

lhs, rhs - kontenery, których zawartość zostaje porównana
-
T, Key musi spełniać wymagania EqualityComparable aby użyć przeładowań (1-2).
-
Key musi spełniać wymagania LessThanComparable aby użyć przeładowań (3-6). Relacja porządkująca musi ustanawiać porządek liniowy.

[edytuj] Zwracana wartość

1) true jeśli zawartość kontenerów jest równa, w przeciwnym razie false
2) true jeśli zawartość kontenerów jest różna, w przeciwnym razie false
3) true jeśli zawartość lhs jest leksykograficznie mniejsza niż zawartość rhs, w przeciwnym razie false
4) true jeśli zawartość lhs jest leksykograficznie mniejsza lub równa zawartości rhs, w przeciwnym razie false
5) true jeśli zawartość lhs jest leksykograficznie większa niż zawartość rhs, w przeciwnym razie false
6) true jeśli zawartość lhs jest leksykograficznie większa lub równa zawartości rhs, w przeciwnym razie false

[edytuj] Złożoność

Liniowa względem rozmiaru kontenera